Vakıf hedefleri

-Yararlanıcıların tekrarını önlemek için sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak

-Toplum üyeleri arasında insan dayanışması ve şefkat kavramını teşvik etmek

-Zayıf ve fakirlere yardım sağlarken insanın onuruna dikkat etmek. -kurana önem vermek ve gençleri ona hidayat etmek konusunda terbiye etmek

- Çocuklara arapça öğretmeye dikkat etmek

-Çağdaş eğitim müfredatına ayak uydurabilen bir öğretmen yaratmaya. Katkıda bulunacak şekilde eğitim ve gelişim sürecini teşvik etmek

Önde gelen kadroların uluslararası standartlara göre insani alanlarda çalışacak şekilde yetiştirilmesi

-Toplum gelişimine tüm yönleriyle katkıda bulunmak

-İnsani yardım alanında yüksek kaliteli profesyonellikle projeler uygulamak

Ahlaki ve kültürel değerleri teşvik etmek ve toplum katılımı ve işbirliği araçlarını kolaylaştırmak için çalışmak.

Savaşın çocuklar ve kadınlar üzerindeki etkilerini azaltmak ve Suriye ve sığınma ülkelerinde yeni gerçekliğe uyum sağlamalarına yardımcı olmak.

Yetimlere psikolojik bakım sağlamak ve yetimlerin psikolojik etkilerinden kurtulmalarına yardımcı olmak